Uncategorized

Monopol spelregler: Hur spelar man Monopol?

Reglerna i Monopol är inte svåra, men de är specifika.

Monopol kan spelas av 2+ spelare, beroende på hur många spelarmatcher som finns tillgängliga.

Monopol kräver en speciell spelplan, 32 hus, 12 hotell, Chance- och Community Chest-kort, Title Deed-kort för varje fastighet, spelpengar, spelmarkeringar och två sexsidiga tärningar.

Varje spelare väljer en spelmarkering och placerar den på ”Go” och får 1 500 dollar enligt följande: 2 av varje 500 dollar, 100 dollar och 50 dollar, 6 20 dollar och 5 av varje 10 dollar, 5 dollar och 1 dollar. En spelare är bankir. Alla bankens tillgångar ska vara åtskilda från bankmannens egna tillgångar. Banken kontrollerar alla återstående pengar och alla fastigheter och byggnader tills de köps. Banken kan aldrig ”gå i konkurs” – mer pengar ska kunna tjänas in om det behövs.

Spelet

Enligt reglerna i Monopol börjar den spelare som rullar det högsta totalbeloppet på båda tärningarna. Spelet fortsätter medurs från den spelaren.

Det finns fyra huvuddelar i en tur.

1) Rulla tärningarna. Flytta det antal rutor som anges. Om du kastar dubbelt tar du ytterligare en tur efter att din tur är avslutad. Varje gång du passerar ”Go” samlar du in 200 dollar från banken.

2) Köp fastigheter. Du får köpa en fastighet från banken som du landar på om den inte redan är ägd. Om du inte köper egendomen auktionerar banken ut egendomen till högstbjudande.

Vissa väljer att inte använda auktioner utan låter endast fastigheter köps när de landar på.

3) Byggnad. Du får bara bygga när du äger alla fastigheter i en färggrupp. Byggandet måste vara lika på alla fastigheter i en grupp. Du får placera en enda byggnad på en enda fastighet, men du får inte placera två byggnader på en fastighet om inte alla andra fastigheter i gruppen har en byggnad närvarande (jämn byggnadsregel). Varje fastighet kan ha sammanlagt 4 hus, förutom Utilities och Railroads, som inte kan utvecklas. För att placera ett hotell på en fastighet måste det finnas 4 hus på alla fastigheter i gruppen. Husen tas bort från fastigheten när ett hotell placeras. Alla byggnader köps från banken.

4) Genomför nödvändiga åtgärder. Betala hyran enligt vad som fastställs i äganderättshandlingen för den fastighet du befinner dig på. Betala inkomstskatt till banken (200 dollar eller 10 % av dina totala tillgångar). Dra ett Community Chest- eller Chance-kort och följ instruktionerna. Dessa kort läggs tillbaka till botten av högen när åtgärden är slutförd.

Att hamna i fängelse

I reglerna för Monopol finns det tre sätt att skickas till ”fängelse”:

1) Landa på ett fält som är markerat med ”Go to Jail” (Gå till fängelse).
2) Dra ett kort som är märkt ”Go to Jail”.
3) Rulla dubbelt tre gånger i rad.

Det finns 4 sätt att ta sig ut ur ”Jail”.

1) Betala 50 dollar i böter innan du kastar tärningarna.
2) Använd ett ”Get Out Of Jail Free Card” innan du kastar tärningarna.
3) Rulla dubbelt.
4) Efter det tredje misslyckade försöket att rulla dubbelt måste du betala 50 dollar i böter och lämna fängelset.

När du kommer ut ur ”fängelset” ska du flytta det antal platser som tärningarna anger. Även när du sitter i ”Jail” kan du köpa och sälja egendom och ta ut eventuell hyra som du är skyldig dig själv. Du skickas inte till ”Jail” om du landar på ”Jail”-rutan under normalt spel, och du ådrar dig inga böter.

Pengar för att betala hyra etc.

Reglerna i Monopol säger att om du inte har tillräckligt med pengar för att betala hyra eller andra förpliktelser under din tur kan du välja att sälja hus, hotell eller egendom. Byggnader kan säljas till banken för hälften av köpeskillingen. Byggnader får inte säljas till andra spelare. Oförbättrade fastigheter (inklusive järnväg och elnät) kan säljas till vilken spelare som helst för vilket belopp som helst.

Oförbättrade fastigheter kan också belånas till banken för det värde som anges på äganderättshandlingen. Ingen hyra tas ut för intecknade fastigheter. För att häva en inteckning måste spelaren betala banken inteckningsbeloppet plus 10 % ränta. Spelaren behåller besittningen av intecknade fastigheter. Om spelaren väljer det kan han eller hon sälja den intecknade egendomen till en annan spelare till vilket pris som helst. Fastigheten förblir intecknad och den nya ägaren måste betala samma pantbelopp + 10 % till banken för att häva pantet.

Att vinna spelet

Du kan välja att avsluta spelet när som helst och räkna varje spelares totala värde (inklusive byggnader och all egendom som är värd). Du kan också välja att spela tills alla utom en spelare har förklarats i konkurs. Konkurs inträffar när en spelare är skyldig mer än vad han eller hon kan betala. Du måste överlämna allt du har, inklusive pengar och äganderättshandlingar, till banken eller en annan spelare, beroende på vem den aktuella skulden är skyldig. En spelare som har förklarat sig i konkurs är inte längre med i spelet. Enligt reglerna i Monopol vinner den sista spelaren i spelet, eller den spelare som har mest pengar.

Author Image
Laura

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *